Generalforsamling 20.04.2017 i FAAL MOSS SA. Se INFO for detaljer.

Velkommen til FAAL MOSS A/L

Fellesantenneanlegget Moss A/L ble stiftet i 1975 av lokale ildsjeler på Mallakoff.

Andelslaget har siden blitt utvidet til å dekke store deler av Moss og Rygge og er nå landets største forbrukereide kabel-tv selskap med godt over 7000 abonnenter.

FAAL Moss har bare hjemmekontor og ingen besøksadresse.

Kontortid for telefonhenvendelser på 69 26 82 20 er fra kl 9 til 15 mandag til fredag.

Vår servicepartner og teknisk operatør Rybeltron A/S har en vaktordning som er betjent i tiden 8 til 18 hver dag, kun feilmeldinger.